Original Articles

Kinders was nog kinders…: semantiese en pragmatiese aspekte van Afrikaanse toutologieë

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 14, issue 4, 1996 , pages: 128–134
DOI: 10.1080/10118063.1996.9724060
Author(s): Hester DreyerDepartement Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika, Gert van JaarsveldDepartement Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

In die resente literatuur word toutologieë aan die hand van verskillende uitgangspunte bespreek. Enersyds is daar die pragmatiese benadering van Levinson wat daarvan uitgaan dat die betekenis en gebruik van 'n toutologie soos oorlog is oorlog slegs aan die hand van Grice se ko-operatiewe beginsel en in besonder die gespreksvoorwaarde van Kwantiteit verklaar kan word. Andersyds argumenteer Wierzbicka vir 'n semantiese benadering waarvolgens die taalspesifieke betekenisse van toutologieë in 'n streng semantiese metataal uitgespel moet word. In hierdie artikel word 'n breë semantiese indeling gegee van geskrewe en gesproke data in Afrikaans en die teoretiese uitgangspunte bespreek. 'n Semanties-pragmatiese verklaring word aangebied vir die beskrywing van die betekenisse van toutologieë aan die hand van insigte uit gespreksanalise en aspekte van die verwysing van beide komponente.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics