Original Articles

Is die wêreld manlik, tensy anders vermeld?

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 12, issue 2, 1994 , pages: 43–49
DOI: 10.1080/10118063.1994.9724347
Author(s): Adri Beylefeld, Republiek van Suid-Afrika, Gert van JaarsveldDepartement Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

In hierdie artikel word geslagsasimmetrie in woordeboeke aan die orde gestel. Ooreenkomstig die Whorf-Korzybski-hipotese word daar van die standpunt uitgegaan dat taalsgebruik nie slegs die sosiale werklikheid reflekteer nie, maar ook op 'n konkrete wyse daaraan gestalte gee en dus bydra tot die bestendiging en behoud van daardie werklikheid. 'n Ondersoek wat daarop gemik is om seksistiese taal aan die orde te stel, impliseer noodwendig 'n kritiese beskouing van die woordeboek as normgewende taalkundige bron. Subjektiewe ordening van taalmateriaal in woordeboeke kan naamlik daartoe lei dat hierdie taalkundige hulpbron die dominante manlike geslag preskriptief bevoordeel. Om aan te dui of woordeboeke inderdaad as versterkers van geslagsvooroordeel optree, word die sigbaarheid van die vrou, in vergelyking met dié van haar manlike eweknie, in enkele Afrikaanse woordeboeke nagegaan.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics