Original Articles

A re-evaluation of the sociology of Tsotsitaal

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 12, issue 1, 1994 , pages: 31–41
DOI: 10.1080/10118063.1994.9724344
Author(s): Sarah SlabbertDepartment of Afrikaans and Nederlands, Republic of South Africa

Abstract

Alhoewel daar reeds 'n aantal artikels verskyn het oor die linguistiese kenmerke van tsotsitaal, is die taalsosiologiese aspekte van hierdie variëteit nog onverkende terrein. Hierdie artikel is gebaseer op navorsing wat die Omnichek-afdeling van Research Surveys onlangs vir die skrywer en Iske van den Berg van The Corporate Research Consultancy gedoen het. 'n Steekproef van 500 volwasse swart mans, gekies op basis van die ewekansige-woongebiedtegniek in vier metropolitaanse gebiede, is getoets vir hulle kennis van agt voorbeeldsinne, die gebruik, die naam van die taal, geassosieerde gebruiksfere en houding.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics