Original Articles

Vertaling in Suid-Afrika by 'n kruispad

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 12, issue 4, 1994 , pages: 101–108
DOI: 10.1080/10118063.1994.9723934
Author(s): Anne-Marie BeukesDepartement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

In die artikel word geargumenteer dat die, vertaalprofessie in post-apartheid Suid-Afrika in 'n krisis verkeer. Daar word bevind dat die linguisistiese grondslag van vertaalpraktyk slegs ten behoewe van die sprekers van die vroeëre amptelike tale, Engels en Afrikaans, gerig was en dat die vertaalpraktyk in eietydse Suid-Afrika gevolglik onlosmaaklik verbind is aan die hegemoniese rol wat hierdie tale vervul het. Die legitimiteitskrisis van die vertaalprofessie behoort daarom verreken te word deur 'n nie-linguisistiese vertaalpraktyk in te stel ter implementering van 'n radikale multitalige beleid. Ten slotte word voorgestel dat 'n Nasionale Vertalersraad as 'n subkomitee van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad ingestel word wat professionele standaarde en toereikende opleidingsfasiliteite sal kan verseker.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics