Original Articles

Wat is oorreding? 'n Pragmatiese perspektief

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 11, issue 4, 1993 , pages: 129–135
DOI: 10.1080/10118063.1993.9723923
Author(s): L.M. SwanepoelDepartement Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika, G.J. van JaarsveldDepartement Afrikaans en Nederlands, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Oorreding kan beskou word as 'n proses waarin 'n bron 'n boodskap aan die hoorder oordra via 'n kommunikasie-kanaal in 'n poging om enige van twee gedragsveranderinge teweeg te bring: vir die hoorder om te glo dat die boodskap waar is; of vir die hoorder om op die boodskap te reageer. 'n Spreker se intensie met 'n uiting en die respons wat hy van die hoorder kry, kan baie verskil. As gevolg hiervan kan oorreding gedefinieer word as beide 'n intensie en 'n effek van taalgebruik, maar nie as 'n bepaalde taalhandeling nie. Oorreding behels altyd kommunikasie. Om oorredend te wees, moet die kommunikasie 'n doelbewuste poging deur een individu wees om die houding, oortuiging of die gedrag van 'n ander individu of groep individue te verander deur die oordrag van 'n boodskap. Die sukses van oorredende kommunikasie kan beoordeel word ten opsigte van die effek wat dit op die deelnemers het. Die effek van oorreding kan bepaal word deur die ooreenkoms te bepaal tussen die intensies van die bron en die gevolglike gedrag van die ontvanger.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics