Original Articles

Om die waarheid heen; oor die ontwikkeling van modale bywoorde in Afrikaans

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 10, issue 4, 1992 , pages: 224–229
DOI: 10.1080/10118063.1992.9724464
Author(s): C.J. ConradieDepartment of Afrikaans, Republic of South Africa

Abstract

Die versameling modale by-woorde is aansienlik uitgebrei in Afrikaans. Dit is deels die gevolg van semantiese uitbreiding by oorgeërfde Neder-landse woorde, wat in sommige gevalle met 'n vormreduksie gepaard gegaan het, en deels as gevolg van ontlening. Selfs na 'n sodanige uitbreiding word die eenheidsbetekenis nog in 'n mate bewaar. Dit word aangetoon vir die by-woord maar wat (in die geskiedenis van Nederlands) uit die voegwoord maar ontwikkel, seker wat van ‘sekerheid’ tot ‘hipotese’ ontwikkel, en die ‘logiese’ immers wat in solidariteitskeppende mos ontwikkel. Vier tipes diachroniese verandering word onderskei: dié van verwysing na gebeure-in-die-verlede, na die bevestiging van 'n logiese verhouding; dié van toekomsverwysing na ‘onsekerheid’ of ‘moontlikheid’; dié van proposisie-eksterne na proposisie-interne kwalifikasie; en dié van die verifikasie van die waarheid na 'n verifikasie-appèl op die aangesprokene.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics