Original Articles

Tempus in Afrikaanse Bybelvertalings

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 10, issue 2, 1992 , pages: 60–67
DOI: 10.1080/10118063.1992.9723879
Author(s): C.J. Conradie, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die gebruik van tempusvorme van die werkwoord word ondersoek soos dit voorkom in gedeeltes van Afrikaanse Bybelvertalings wat tussen 1872 en 1983 die lig gesien het. Werkwoordelike vormtipes wat onder die loep geneem word, is die ongemerkte vorm, die geflekteerde preteritum, die omskrewe of gemerkte preteritumgroep, die dubbel gemerkte preteritumgroep en die gemerkte toekomende groep. 'n Algemene afname in die gebruik van die ongemerkte vorm en toename in die gebruik van die gemerkte preteritum kan gekonstateer word. Verder word ingegaan op die opeenvolging van tempusvorme, die rol van vormtipes in die afbakening van 'n vertelling en die wyse waarop tempus as 'n stylmiddel aangewend word.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics