Oorsigartikel

Outonome linguistiek versus politieke linguistiek

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 9, issue 4, 1991 , pages: 125–129
DOI: 10.1080/10118063.1991.9724304
Author(s): H.J. LubbeDepartement Algemene Taal- en Literatuurwetenskap, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die meeste werke wat 'n algemene oorsig van die geskiedenis van die taalwetenskap bied, laat dit lyk asof die enigste taalkundige werksaamhede van belang in die Verenigde State van Amerika (VSA) met Bloomfield begin. Nou kry ons die begin van wat Newmeyer ‘outonome linguistiek’ noem. Andresen behandel die geskiedenis van die taalwetenskap in die VSA in die periode 1769–1924, en toon aan hoe die taalkundige vraagstukke wat toe bespreek is, verband hou met wat Andresen ‘the political conception of language’ noem. In die lig van die politieke siening van taal word die bydraes van onder andere Webster en Whitney beoordeel. Ander ewe insiggewende faktore en gebeure waarop Andresen die lig laat val, is onder andere die belangrike rol van groepaktiwiteite in die geskiedenis van die taalwetenskap, asook op die invloed van Europese denkrigtings en taalkundiges. Die waarde van Andresen vir spesifiek Suid-Afrikaanse taalkundiges is dat dit as model kan dien by die beskrywing van die geskiedenis van die taalwetenskap in Suid-Afrika. Analoë vraagstukke wat in die VSA onderskei is, kom in Suid-Afrika voor, en daarom kan verwag word dat die uitgangspunte van die politieke linguistiek hulle ook hier (sou) openbaar.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics