Original Articles

Language planning: preferences of a group of South African students

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 9, issue 4, 1991 , pages: 96–99
DOI: 10.1080/10118063.1991.9724299
Author(s): J. Louw-PotgieterDepartment of Industrial Psychology, Republic of South Africa, J. LouwDepartment of Psychology, Republic of South Africa

Abstract

Hierdie studie het die voorkeure van 'n groep Suid-Afrikaanse studente aangaande taalbeplanning deur middel van 'n simulasie-oefening ondersoek. Daar is bevind dat beide Afrikaans- en Engelsmoedertaalsprekers 'n taalbeleid van diversiteit verkies het (dit wil sê Afrikaans, Engels en Xhosa as die drie amptelike tale), terwyl Xhosamoedertaalsprekers twee-taligheid verkies het (dit wil sê Engels en Xhosa as die amptelike tale). Al drie taalgroepe het 'n voorkeur getoon vir aanvanklike moedertaal- en uiteindelike amptelike taalonderrig op skool, terwyl die taal van onderrig op universiteitsvlak die demokraties-verkose amptelike taal/tale behoort te wees. Afrikaans- en Engelsmoedertaalsprekers het aangedui dat hulle sou verkies het om die vraelys in hul onderskeie moedertale te beantwoord, terwyl Xhosamoedertaalsprekers in hierdie geval Engels verkies het, omdat dit 'n internasionale taal is.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics