Original Articles

Aanduiding van gebruiksfrekwensie in drie Afrikaanse verklarende woordeboeke

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 8, issue 1, 1990 , pages: 25–29
DOI: 10.1080/10118063.1990.9723812
Author(s): H.J. LubbeDepartement Algemene Taalwetenskap, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die gebruik van statusetikette in verband met die frekwensie van woorde, dus aanduidings soos ‘ongewoon’, ‘w.g.’ (weinig gebruiklik), ‘nie algemeen’, ensovoorts, in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) en Nasionale Woordeboek (NW) word nagegaan. Aspekte wat aan die orde kom, is onder andere: die gewenstheid/noodsaaklikheid van die gebruik van statusetikette (waarmee saamhang die kwessie van preskriptiwiteit/deskriptiwiteit); die keuse van statusetikette; die keuse van lemmas wat van statusetikette voorsien moet word.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics