Original Articles

DIE OMVATTENDE SINCHRONIESE WOORDEBOEK AS TAALKUNDIGE HANDLEIDING

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 3, issue 3, 1985 , pages: 21–47
DOI: 10.1080/10118063.1985.9724205
Author(s): R.H. GOUWSDEPT. AFRIKAANS EN NEDERLANDS,

Abstract

Vir die meeste woordeboekgebruikers is 'n woordeboek 'n praktiese gereedskapstuk. Desondanks moet die leksikograaf deeglik vertroud wees met linguistiese teorie. Hierdie referaat behandel die taalkundige inligting wat in 'n omvattende sinchroniese woordeboek aangebied word. Klem word op semantiese aspekte geplaas omdat dit die inligtingstipe is wat die meeste gebruikers in 'n eentalige woordeboek soek. Teoretiese vereistes wat aan die omvattende woordeboek gestel word, word op voorbeelde uit die sewende deel van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal toegepas.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics