Original Articles

DIE MEERKONJUNKIGE NEWESKIKKINGS-KONSTRUKSIE AS SKRAPPINGSTUK

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 2, issue 3, 1984 , pages: 37–54
DOI: 10.1080/10118063.1984.9724178
Author(s): R.H. GOUWS,

Abstract

'n Neweskikkingskonstruksie bestaan dikwels uit meer as twee konjunkte. By die behandeling van neweskikkingsreduksie word daar egter meestal met voorbeelde gewerk waar die konstruksies slegs twee konjunkte bevat. In hierdie artikel is die klem op meerkonjunkige toon dat skrapping en hergroepering in sulke konstruksies interessanthede oplewer wat nie uit tweekonjunkige konstruksies blyk nie.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics