Original Articles

VAN STAAN EN SIT EN LÊ.…. ASPEKTE VAN DIE SEMANTIEK VAN STAAN, SIT EN LÊ IN AFRIKAANS

Published in: South African Journal of Linguistics
Volume 2, issue 1, 1984 , pages: 44–68
DOI: 10.1080/10118063.1984.9724164
Author(s): G.J. VAN JAARSVELD,

Abstract

Die predikering van sit, staan en van verskillende Agente vorm 'n interessante studieterrein, In baie gavelle predikeer die verba ruimtelike oriëntasiekenmerke, wat nóú geïntegreer is met die dimensionele disposisies van die objekte waarna verwys word. In ander gevalle word die verba gebruik sonder om na die objekte se ruimtelike oriëntasie te verwys, dit wil sê hulle is semanties leeg. Soms word die verba affekties gebruik om sprekerhouding uit te druk.

Get new issue alerts for South African Journal of Linguistics