Original Articles

Die bevordering van natuurlike diskoers en kommunikatiewe kompetensie in die Afrikatale

Published in: South African Journal of African Languages
Volume 14, issue 1, 1994 , pages: 1–14
DOI: 10.1080/02572117.1994.10587024
Author(s): HeleneE. Duyvené de WitDepartement Afrikatale, Republiek van Suid-Afrika, R.M. NtuliDepartement Kommunikasiekunde, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Daar word aangctnon dat die implementering van tradisionele taalonderrigmetodes soos Oudio-lingualisme en die Grammatikavertaalmelode tot grammalikaal kompetente studente lei wat egter nie kan kommunikeer nie. Die doel van hierdie artikel is om 'n begin te maak met die bevordering van natuurlike diskoers en kommunikatiewe kompetensie in die Afrikatale. Synde 'n integrale deel van natuurlike diskoers, word die konsep van funksies eerstens beskryf. 'n Poging word aangewend om die problematick met betrekking tot die studie van funksies in isolaste die hoof te bied. Dit word opgevolg deur 'n uiteensetting van die cienskappe van natuurlike diskoers en kommunikatiewe kompetensie. Die artikel word afgesluit met 'n Zuludialoog wat in ooreenstemming met die voorgaande teorctiese besinning, geformuleer is.

Get new issue alerts for South African Journal of African Languages