Original Articles

Die gebruik van groeireguleerders om die blomperiode van katoen te wysig

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 11, issue 3, 1994 , pages: 134–138
DOI: 10.1080/02571862.1994.10634310
Author(s): M.C. Dippenaar, Republic of South Africa, T.J. Meyer, Republic of South Africa

Abstract

Katoengebiede in Suid-Afrika, hoër as 950 m bo seevlak, het 'n kort groeiseisoen indien laat in November geplant word. Die bydrae van groeireguleerders en verbouings praktyke om rypwording van laat geplante katoen te verhaas en die uitwerking daarvan op veselgehalte, is ondersoek. Die kultivars Acala 1517-70 en Letaba is teen einde van November geplant in 750-mm rywydtes om vroeë rypwording te bevorder. Die blomperiode is teen die begin Maart, middel Maart, of begin April beëindig deur 'n hoë dosis mepikwatchloried (25 g a.b. ha−1) met of sonder etefon (960 g a.b. ha−1) te spuit. Beëindiging van die blomperiode vroeg Maart met mepikwatchloried, het nie rypwording, of totale saadkatoenopbrengs in vergeleke met die onbehandelde kontrole verander nie. 'n Goeie opbrengs van 4262 kg ha−1 is behaal. Vroeë beëindiging van die blomperiode het growwer en sterker vesels as die kontrole veroorsaak. Waar etefon saam met mepikwatchloried gedurende Maart toegedien is, het die opbrengs van beide kultivars betekenisvol verminder, maar breeksterkte van die vesel het verbeten Mepikwatchloried kan gebruik word om blomknopvorming by laat katoen teen middel van Maart te beëindig en daardeur beter veselgehalte te verkry. Etefon moet eers teen begin April toegedien word om opbrengsverliese te voorkom.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil