Original Articles

Effek van bewerking op die organiese materiaalinhoud van geselekteerde droëlandgronde in Suid-Afrika

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 11, issue 2, 1994 , pages: 71–79
DOI: 10.1080/02571862.1994.10634298
Author(s): M.E. du Toit, Republiek van Suid-Afrika, C.C. du PreezDepartement van Grondkunde, Republiek van Suid-Afrika, M. Hensley, Republiek van Suid-Afrika, A., T.P. BennieDepartement van Grondkunde, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die doel van die ondersoek was om (1) die effek van bewerking op die organiese materiaalinhoud van gronde te kwantifiseer indien onversteurde gronde as verwysing dien; (2) die verband tussen bewerkingstyd en die afname in organiese materiaal te kry en (3) vas te stel of die afname in organiese materiaalinhoud as gevolg van bewerking tussen ekotope verskil. Onversteurde en bewerkte bogronde (0–200 mm) is by 50 lokaliteite, wat verspreid in die somerreënvalgebied voorkom (24°–30°S; 24°–30°0), gemonster. Die lokaliteite in hierdie gebied is so geselekteer dat 'n wye reeks van klimaatstoestande, grondeienskappe en bewerkingstye verkry is. Bewerking het 'n betekenisvolle afname in grondorganiese materiaal by al die lokaliteite tot gevolg gehad. In die geval van organiese C het dit 10–75% en in die geval van totale N het dit 5–73% bedra. Verliese van organiese C was deurgaans groter as dié van totale N met die gevolg dat bewerkte gronde 'n effens laer C:N verhouding as onversteurde gronde het. Die tempo van organiese materiaalverlies was hoog gedurende die eerste vyf jaar van bewerking. Daarna het die tempo afgeneem totdat 'n ewewig na ongeveer 35 bewerkingsjare bereik is. Hierna het baie min of geen verlies voorgekom. Die ontbindingstempo van organiese materiaal weens bewerking is hoër in ekotope van die warm droër as in ekotope van die koeler natter gebiede, maar die persentasie van organiese materiaal wat verlore gaan is groter in laasgenoemde gebiede.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil