Original Articles

Bepaling van optimale blom en plantdatums vir koring in die sentrale besproeiingsgebiede van die RSA met behulp van 'n groeimodel

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 10, issue 2, 1993 , pages: 77–84
DOI: 10.1080/02571862.1993.10634648
Author(s): A. SingelsDepartement Landbouweerkunde, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Optimale blom- en plantperiodes vir besproeiingskoring is bepaal vir 15 lokaliteite in die sentrale besproeiingsgebiede van die RSA deur gebruik te maak van historiese temperatuurdata en die PUTU koringgroeimodel. Die hoogste gemiddelde opbrengs is gesimuleer met blomperiodes wat oor die algemeen vroeër was as blomperiodes met laagste gesimuleerde risiko vir rypskade. Gesimuleerde opbrengsreaksie op blomdatumvertraging het gewissel van −3.5% per week by Sandvet tot −6.7% per week by Prieska. Die aanvangsdatum van optimale plantperiodes soos bepaal met behulp van hierdie simulasies toon oor die algemeen goeie ooreenstemming met aanvangsdatums van plantperiodes soos aanbeveel deur die S.A. Departement Landbou Ontwikkeling (DLO). Uittreedatums van gesimuleerde optimale plantperiodes is egter meestal vroeër as wat aanbeveel word deur die DLO.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil