Original Articles

Nitraatontledings as hulpmiddel by stikstofbemestingaanbevelings in die westelike mielieproduserende gebiede van Suid-Afrika

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 8, issue 1, 1991 , pages: 6–11
DOI: 10.1080/02571862.1991.10634571
Author(s): P.P. van der Walt, Republiek van Suid-Afrika, C.C. du PreezDepartement van Grondkunde, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die ondersoek is onderneem om vas te stei of nitraatontledings gebruik kan word om die huidige stikstof- bemestingsriglyne in die westelike mielieproduserende gebiede te verfyn. Verskeie stikstofbemestingsproewe is by verskillende terreine in die gebiede uitgevoer. By elk van die 14 proewe is die opbrengsreaksie van mielies tot verskillende peile van stikstoftoediening gemeet. Die nitraatkonsentrasie van die grond oor drie diepte-intervalle is ook biepaal by 11 van die 14 proewe voordat dit bemes is. Die resultate het getoon dat die nitraatkonsentrasie van grond met planttyd 'n betekenisvolle bydrae maak tot die opbrengs wat gerealiseer het. Daarom is daar ook 'n hoë korrelasie tussen nitraatkonsentrasie en relatiewe opbrengs van die zero behandelings gekry. Die korrelasiekoëffisiënte neem toe met toenemende diepte-intervalle van grondmon-sterneming. Drumpelkonsentrasies is bereken waaronder daar verseker 'n opbrengsreaksie met stikstofbe- mesting sal wees asook waarbo daar geen opbrengsreaksie met stikstofbemesting sal wees nie. Hierdie drumpelwaardes kan in die praktyk geïmplementeer word om die huidige riglyne vir stikstofbemestingaanbevelings te verfyn sodat die bemestlng in die mielieproduserende gebiede meer koste-effektief gemaak kan word.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil