Original Articles

Invloed van kaliumdraende bemestingstowwe op knolopbrengs en persentasie droëmateriaal van Solanum tuberosum L. knolle

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 7, issue 1, 1990 , pages: 40–44
DOI: 10.1080/02571862.1990.10634535
Author(s): G.G. Bester, Republiek van Suid-Afrika, P., C.J. MareeDepartement Akkerbou en Weiding, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

KNO3 het onder beheerde voedings en omgewingstoestande 'n hoër knolopbrengs as KCl en K2SO4 getoon. Alhoewel KCl 'n hoër knolopbrengs as K2SO4 gegee het, was dit net in 1985 oor alle cultivars (cv. BP1, Vanderplank, Up-to-date, Pimpernel) beduidend. KNO3 het beduidend meer en grater knolle as KCl en K2SO4 gegee, terwyl KCl weer minder en groter knolle as K2SO4 geproduseer het. Hierdie verskil was nie betekenis- vol nie. Wat opbrengs betref is daar interaksies tussen kaliumdraers en cultivars gevind wat daarop dui dat alle cultivars nie dieselfde teenoor kaliumdraers reageer nie. KCl en K2SO4 het in beide jare ten opsigte van droëmateriaalinhoud (DMI) van knolle nie statisties beduidend verskil nie, alhoewel K2SO4 altyd die hoogste DMI getoon het. 'n Hoogs beduidende positiewe korrelasie is tussen DMI en soortlike massa (SG) van knolle waargeneem en 'n swak negatiewe korrelasie tussen knolmassa en DMI.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil