Original Articles

Invloed van nitraat:ammoniumverhoudings op die ontwikkeling van Zea mays L.

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 5, issue 3, 1988 , pages: 120–122
DOI: 10.1080/02571862.1988.10634268
Author(s): F.G. Adriaanse, Republiek van Suid-Afrika, J.J. HumanDepartement Agronomie en Hortologie, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Die invloed van drie nitraat:ammoniumverhoudings by twee stikstofkonsentrasies op planteienskappe is met blomtyd en na fisiologiese volwassenheid vir suiwerlyne gemeet. 'n Kwartssandkultuur is as groeimedium in 'n glashuis gebruik. Toenemende NH4 +-verhoudings het planthoogtes, blaaroppervlaktes en droëmateriaalproduksie van verskillende plantkomponente verminder. Die akkumulasie van totale N in die stamme tydens die graanvul- periode is verhoog deur hoër NH4 +-verhoudings by albei N-konsentrasies. Die translokasieverlies van totale N uit die blare tydens die graanvulperiode was minder met toenemende NH4 +-verhoudings by 100 en 400 mg N −1. Die 3:1 nitraat:ammoniumverhouding wat die hoogste translokasieverlies vanuit die blare gehad het, was egter 'n uitsondering op hierdie reël.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil