Original Articles

Die invloed van voedingsoplossingkonsentrasie op groei van growweskilsuurlemoen en Troyer citrange saailinge

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 5, issue 2, 1988 , pages: 84–88
DOI: 10.1080/02571862.1988.10634258
Author(s): J., G.K. CoetzeeOutspan Laboratoriums, Republiek van Suid-Afrika, L.C. HoltzhausenDepartement Tuinboukunde, Republiek van Suid-Afrika, R.O. BarnardDepartement Grondkunde en Plantvoeding, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

In sitruskwekerye word vegetatiewe groei gestimuleer deur die konsentrasie van voedingstowwe in die groeimedium so hoog moontlik te handhaaf. Dit kan egter te hoë konsentrasie teweegbring. In die ondersoek is gevind dat growwe- skilsuurlemoensaailinge (GS) optimaal groei waar sproeibemes was met 'n gebalanseerde voedingsoplossing, waarvan die elektriese geleiding (EG) 150 mS m−1 was. Troyer citrange (TC) het die beste by 'n EG van 450 mS m−1 gegroei. Periodieke ongunstige toestande waar die EG nie optimaal was nie, het groei ook onderdruk. Die EG van 'n blaarekstrak was 'n goeie aanwyser van die EG van die voedingsoplossing vir GS maar swakker vir TC. Die asinhoud van die blare was egter deurgaans 'n swak aanwyser van die EG van die voedingsoplossing.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil