Original Articles

Enkele faktore wat die vruggroei van sitrus beïnvloed

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 4, issue 1, 1987 , pages: 12–16
DOI: 10.1080/02571862.1987.10634228
Author(s): S.F. du Plessis, Republiek van Suid-Afrika, H.M. du Plessis, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

'n Ondersoek het aangetoon dat 'n hoogsbetekenisvolle (r = 0,96) verwantskap bestaan tussen waterverbruik van 'n volwasse sitrusboom en vruggroeitempo. Waterverbruik bereik 'n maksimum van 80–90 l/dag gedurende die periode Desember tot einde Maart, dit is dieselfde tyd wanneer vruggrootte snel toeneem. Sikluslengte van besproeiing speel 'n belangrike rol in vruggroei. 'n Kort sikluslengte lewer egalige vruggroei en dus groot vrugte. Die verskille in vruggrootte tussen twee seisoene vir 'n behandeling waarin geen vogstremming voorgekom het nie, is toegeskryf aan klimaatsverskille veral gedurende die vroeë deel van die seisoen (Sept.–Jan.). Vruggroeitempo neem snel toe bokant 26°C.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil