Original Articles

Implikasies van die oesindeks by navorsing verbouing van mielies

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 3, issue 4, 1986 , pages: 171–175
DOI: 10.1080/02571862.1986.10634216
Author(s): P.S. HammesDepartement Plantproduksie,, R.E. SteynbergDepartement Plantproduksie,, E.A. BeyersDepartement Plantproduksie,, B. KrielDepartement Plantproduksie,

Abstract

Die oesindeks van mielies is bepaal in vier veldproewe. Verskille tussen mieliekultivars het voorgekom. Kultivars wat hoë graanopbrengste gelewer het in 'n kultivarproef, het ook deurgaans hoë oesindekswaardes gehad. In 'n langtermyn- bemestingsproef het behandelings wat kalium ontvang het, hoër oesindekse gelewer as dié sonder kalium, terwyl stikstofbemesting die oesindeks verlaag het. By lae plantpopulasies kon geen duidelike patroon in oesindekswaardes waargeneem word nie, maar met verhoging van die plantbevolking bo 30 000 plante ha−1 het die oesindeks in 'n wisselende mate afgeneem by al die kultivars wat ondersoek is. Dit het bygedra tot die verskynsel dat die rangorde waarin kultivars ten opsigte van graanopbrengs presteer het, verander het met verandering in plantbevolking. Die noodsaaklikheid om in mielieproewe ook die biologiese opbrengs (en dus oesindeks) te bepaal, word beklemtoon.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil