Kort Mededelings

Genotipe × omgewingsinteraksie by winterkoring in die Oranje-Vrystaat

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 3, issue 3, 1986 , pages: 147–148
DOI: 10.1080/02571862.1986.10634210
Author(s): C.S. van DeventerDepartement Genetika, Republiek van Suid-Afrika

Abstract

Gesamentlike variansieanalises is uitgevoer op opbrengs, hektolitermassa en proteïeninhoud data verkry uit koring-evaluasieproewe wat in die Oranje-Vrystaat gedoen is. Die gebalanseerde datastelle het sewe winterkoringgenotipes, ingesluit wat op elk van 14 lokaliteite oor 'n periode van drie jaar geplant was. Genetiese- en interaksie-variansiekomponente is bereken en die implikasies wat dit inhou vir winterkoringteelprogramme is bespreek.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil