Original Articles

Invloed van bewerking en besproeiing op die verwering van gneis in die Augrabies-gebied

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 2, issue 4, 1985 , pages: 225–230
DOI: 10.1080/02571862.1985.10634175
Author(s): J.F. EloffDepartement van Landbou en Watervoorsiening,, W., F.A. KirstenDepartement van Landbou en Watervoorsiening,, B.L. PlathDepartement van Landbou en Watervoorsiening,

Abstract

Fisiese, chemiese en mineralogiese kriteria is gebruik om te bepaal of veranderinge in eienskappe van gronde op gneise, in die Augrabies-gebied, as gevolg van bewerking en besproeiing plaasgevind het. Bewerking en besproeiing van die halfverweerde gneise het die verweringsproses versnel. Dit word deur die volgende verskille bevestig: (i) In A-horisonte van bewerkte gronde het 'n toename in klei-inhoud en KUK-waardes plaasgevind; (ii) sand- en slikfraksies van die meeste bewerkte en onbewerkte gronde bestaan hoofsaaklik uit kwarts, veldspaat (veral albiet) en hoornblende terwyl klein hoeveelhede vermikuliet en mika in die slikfraksie voorkom. Kleifraksies van onbewerkte gronde bestaan hoofsaaklik uit smektiet, mika en kwarts. Kaollniet is veral prominent in A-horisonte wat langer as 10 jaar besproei Is. Vermikuliet het in R- en C-horisonte van enkele van die bewerkte profiele baie sterk pieke getoon.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil