Original Articles

Die invloed van swartpunt by gars (Hordeum distichon) op ontkieming en α-amilase-aktiwiteit

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 2, issue 1, 1985 , pages: 35–37
DOI: 10.1080/02571862.1985.10634136
Author(s): P., C.J. MareeDepartement Akkerbou en Weiding,, A., L.P. CaimsDepartement Akkerbou en Weiding,

Abstract

Gesonde garssaad en swartpuntgarssaad vanaf verskillende lokaliteite is vergelyk. Die ontkiemingsenergie van gesonde saad was na een maand beduidend beter as die van swartpuntsaad. Na 'n opbergingperiode van twee tot drie maande het geen verskille in ontkiemingsenergie en -kapasiteit meer voorgekom nie. Die a-amilase-aktiwiteit was laer in swart- puntsaad as in gesonde saad. Ontkiemingsenergie en a- amilase-aktiwiteit het verskil tussen monsters vanaf verskillende lokaliteite. Ontkiemingskapasiteit is nie benadeel deur die voorkoms van swartpunt nie. Die resultate dui daarop dat swartpuntsaad wel geskik is vir gebruik as moutgars.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil