Original Articles

Die rol van sekere omgewingsfaktore by alachloraktiwiteit

Published in: South African Journal of Plant and Soil
Volume 1, issue 1, 1984 , pages: 17–20
DOI: 10.1080/02571862.1984.10634103
Author(s): C.F. ReinhardtDepartement Plantproduksie,, P.C. NelDepartement Plantproduksie,

Abstract

Biotoetse met graansorghum (Sorghum bicolor L.) is in potte in glashuise en groeikabinette uitgevoer. Geselekteerde grond- eienskappe is gekorreleer met alachloraktiwiteit. Organiese materiaalinhoud (% C) was die beste gekorreleerd met die aktiwiteit van alachlor en pH die swakste. Die r-waardes vir % C en kleipersentasie was 0,76 en 0,68 onderskeidelik. In meer- voudige regressie-analises is die grootste R 2 -waarde met organiese materiaalinhoud en kleipersentasie verkry. Die effek van grondvog en temperatuur op die aktiwiteit van alachlor is ook ondersoek. By 20/10, 25/15 en 30/20 °C dag/nag- temperatuurregimes was alachloraktiwiteit hoog in die grond by veldkapasiteit en versadigingspunt (2 × veldkapasiteit), maar laag in lugdroë grond.

Get new issue alerts for South African Journal of Plant and Soil