Original Articles

‘n oorsig oor staande hooi in die sentrale grasveld met spesiale verwysing na digit aria eriantha

DOI: 10.1080/02566702.1988.9648140
Author(s): C.S. DannhauserDepartement Landbou en Watervoorsiening,

Abstract

‘n Literatuuroorsig oor die gebruikswaarde van tropiese grassse as staande hooi, in die winter, word voorsien. Die invloed van klimaat op die keuse van spesies en bestuur van die grasse, gedurende die voorafgaande groeiseisoen, word bespreek. Meer onlangse gegewens oor die gebruik van Digitaria eriantha (Smutsvingergras) as staande hooi in die semi‐ariede gebied van Wes‐Transvaal word verskaf. Uit hierdie gegewens blyk dit dat Smutsvingergras ‘n belangrike rol kan speel in die oorwintering van diere.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa