Navorsingsnota

Die produksie van smutsvingergras in die wes‐transvaal1


Abstract

Die produksie van Smutsvingergras (Digitaria eriantha) is in yerskeie proewe in die Hoëveldstreek, op Potchefstroom, in die verlede bepaal. Hierdie proewe is oor ‘n lang periode op verskillende grondsoorte en met verskillende bemestingspeile uitge‐voer. Alle resultate is saamgevoeg en met behulp van ‘n meervoudige regressie‐analise ontleed om die produksiepotensiaal by verskillende reënval neerslae, stikstof‐ en fosforpeile te verkry.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa