Original Articles

Die evaluasie van droëland Cenchrus ciliaris L. cv Molopo vir speenkalf‐produksie in die sentrale grasveld


Abstract

Speenkalfproduksie op droëland Cenchrus ciliaris‐weiding is by drie veeladings onder aanhoudende beweiding ondersoek (1978–83). Verskille in beskikbare bogrondse fitomassa (BBF), speenmassa en die ekonomie van speenkalfproduksie word bespreek.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa