Original Articles

‘N vergelyking tussen digitaria eriantha steud. subsp. eriantha (smutsvingergras) en eragrostis curvula (schrad.) nees (oulandsgras) as hooigewasse vir skape1


Abstract

Smutsvingergras‐ en oulandsgrashooi is by drie bemestingspeile, naamlik 30 kg N + 2,8 kg P ha‐1; 90 kg N + 8,3 kg P ha‐1 en 150 kg N + 13,8 kg P ha‐1 geproduseer. Die hooi is in alle voorgenoemde gevalle op twee verskillende stadia gesny, naamlik gedurende die pypstadium en gedurende die vroeë volwasse stadium (sodra bloeiwyses oopgegaan het).

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa