Original Articles

Die invloed van die beskikbaarheid van nutriënte en ontblaringsbestuur op die produksie van digitar1a Eriantha variëteit Eriantha

DOI: 10.1080/02566702.1986.9648044
Author(s): P A PieterseDepartement Plantproduksie,

Abstract

Die invloed van verskillende peile van stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) op die produksie en kwaliteit van Digitaria eriantha var. eriantha is in sandkultuur ondersoek. Verder is daar ook gekyk na die invloed van drie intensiteite van ontblaring op die wortelgroei van die grasspesie. Die invloed van verskillende kombina‐sies van intensiteit en frekwensie van ontblaring op produksie en kwaliteit is ook ondersoek.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa