Original Articles

Grond‐ en afloopverlies bepalings vanaf natuurlike veld, met behulp van ‘n reënvalnabootser


Abstract

‘n Oorhoofse roterende reënvalnabootser is gebruik om die sediment‐ en afloopverliese vanaf natuurlike veld in verskillende suksessiestadia en teen verskillende hellings te bepaal.

Get new issue alerts for Journal of the Grassland Society of Southern Africa