Articles by Author: Johann H Van Niekerk

Search results for Johann H Van Niekerk

We found 122 results for you
 1. Hierarchical analysis of Swainson’s Spurfowl <em>Pternistis swainsonii</em> habitat use on Highveld maize and livestock farms

  Hierarchical analysis of Swainson’s Spurfowl <em>Pternistis swainsonii</em> habitat use on Highveld maize and livestock farms

  Item type: Journal Article • Journal: Ostrich: Journal of African Ornithology
  This paper explains habitat use by Swainson’s Spurfowl Pternistis swainsonii on maize Zea mays and livestock farms on the Highveld south-east of Johannesburg, South Africa. The purpose is to describe habitat modification methods to manipulate the abundance of Swainson’s Spurfowl...
 2. Female-only care of Swainson’s Spurfowl <em>Pternistis swainsonii</em> chicks frees males for territorial maintenance

  Female-only care of Swainson’s Spurfowl <em>Pternistis swainsonii</em> chicks frees males for territorial maintenance

  Item type: Journal Article • Journal: Ostrich: Journal of African Ornithology
  Uniparental care often means that males do not contribute to the wellbeing of their offspring. For this reason, little attention has been given to avian species where the absent male contributes indirectly to the wellbeing of his chicks. This paper...
 3. Die ontginning van Noord-Transvaal se Houtbronne in die Negentiende Eeu en Vroeë Bewaringsmaatreëls

  Item type: Journal Article • Journal: South African Forestry Journal
  The exploitation by Europeans of the indigenous tree of the Northern Transvaal date back to the settlement of Schoemansdal in 1848. The main areas for wood cutting operations were the Soutpansberg mountain range, Woodbush, Soekmekaar and regions in the Lowveld.
 4. Belangrike ongewingsfaktore wat die natuurlike verspreiding van <em>schmidtia kalahariensis</em> stent en <em>enneapogon cenchroides</em> (licht) c. e. hubbard (e. <em>mollis</em> lehm) in Suidwes‐Afrika beïnvloed<sup>1</sup>

  Belangrike ongewingsfaktore wat die natuurlike verspreiding van <em>schmidtia kalahariensis</em> stent en <em>enneapogon cenchroides</em> (licht) c. e. hubbard (e. <em>mollis</em> lehm) in Suidwes‐Afrika beïnvloed<sup>1</sup>

  Die resultate van ‘n studie van die reaksie van twee belangrike eenjarige weidingsgrasse van Suidwes‐Afrika, Schmidtia kalahariensis en Enneapogon cenchroides, teenoor verskillende omgewingsfaktore word gerapporteer. Verskille tussen die twee spesies ten opsigte van ligenergievereistes, lengte van die lewensiklus, voedingsbehoeftes, smaaklikheid...
 5. The effect of stocking rate and lick supplementation on the performance of lactating beef cows and its impact on Highland Sourveld

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  The Highland Sourveld of Natal is an important beef producing area. Although it covers only 13% of the total area of the province, it supports 18% of the beef cattle population.
 6. The effect of tebuthiuron on the vegetation of the thorn Bushveld of the Northern Cape – a preliminary report

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Two formulations of tebuthiuron i.e. Graslan 20P and Graslan 40P are currently being evaluated in the Molopo area. Tebuthiuron was applied aerially at ten application rates, in combination with two application dates.
 7. Die evaluasie van droëland <em>Cenchrus ciliaris</em> L. cv Molopo vir speenkalf‐produksie in die sentrale grasveld

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Speenkalfproduksie op droëland Cenchrus ciliaris‐weiding is by drie veeladings onder aanhoudende beweiding ondersoek (1978–83). Verskille in beskikbare bogrondse fitomassa (BBF), speenmassa en die ekonomie van speenkalfproduksie word bespreek.
 8. Die potensiaal vir droëland aangeplante weiding in die vrystaatstreek

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Die uitbreidingspotensiaal van aangeplante weiding in die Vrystaatstreek is ondersoek. Die potensiaalomskrywing is gedoen aan die hand van klimatologiese oorwegings, beskikbaarheid van grond en die winsgewendheid van aangeplante weiding teen‐oor veld, mielie‐ en koringproduksie.
 9. Evapotranspirasie in drie plantgemeenskappe van ‘n <em>Rhigozum trichotomum</em> habitat te upington

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  Evapotranspirasie in drie plantgemeenskappe van ‘n R. trichotomum habitat, naamlik, suiwer gras, suiwer R. trichotomum en ‘n gemengde stand van R. trichotomum en gras is gedurende die 1985–86 groeiseisoen bestudeer. Drie persele van elke plantgemeenskap is hidrologies geisoleer, besproei en...
 10. ‘n Vergelyking van wei‐ en voergewasse vir die produksie van slaglammers in die Pretoria‐ Witwatersrand‐Vereeniging(PWV)‐gebied

  Item type: Journal Article • Journal: Journal of the Grassland Society of Southern Africa
  A comparison of pasture and fodder crops for the production of slaughter lambs in the Pretoria‐Witwatersrand‐Vereeniging (PWV) area. A number of pasture and fodder species were evaluated for the production of mutton with weancr lambs. Animal performance and meat production...