Article

Sintaktiese patroonmatighede in advertensietaal

DOI: 10.2989/16073614.2017.1302353
Author(s): Annette de WetCentre for Teaching and Learning, South Africa, Camille FerreiraDepartment of Afrikaans and Dutch, German and French, South Africa

Abstract

In hierdie artikel word die strategiese manipulering van die norme en konvensies van die sintaksis van Standaardafrikaans in gedrukte Suid-Afrikaanse tydskrifadvertensies ondersoek. Dit is spesifiek advertensie-opskrifte wat vanuit 'n sintaktiese en normatiewe oogpunt beskou word, omdat die kreatiewe taalgebruik dikwels ongrammatikaal of buite die norme van die standaardtaal skyn te wees. 'n Voorbeeld van so 'n advertensie-opskrif is die volgende: ‘Die heilsaamheid van egte bestanddele’ (Cup a Soup-poeiersop; Rooi Rose, Mei 2010).

Get new issue alerts for Southern African Linguistics and Applied Language Studies